Tjänster

Grävning

Vi utför alla förekommande markarbete.

Vårt största område är ledningsdragning av alla former:

 • El
 • Fiber
 • VA
 • Gasledningar
 • Enskilda avlopp
 • VA-föreningar för kommunal anslutning eller reningsverk

Vi har de flesta förekommande entreprenadmaskiner:

 • Bandgrävmaskin 1 – 50 ton
 • Hjulgrävare 14 – 18 ton
 • Lastmaskiner 6 – 35 ton
 • Dumprar
 • Bandtraktor
 • Väghyvel
 • Hydralhammare

Vi är anslutna till Maskinentreprenörerna

maskinent 1