Horisontell rördrivning

Horisontell rördrivning

Vi utför olika metoder för horisontell rördrivning. Vilken metod som är aktuell beror på markförhållanden och omgivning. Vi har möjlighet att borra i allt från lera till fast berg.

Ring oss så tittar vi på just era förutsättningar.

Ring oss

JT-borrning

JT-borrning används i stenfri mark och vid längre rördrivningar.
En fördel med JT-borrning är att markpåverkan blir minimal, vilket är ett perfekt alternativ jämfört med traditionell schaktning.

0B4A1275

AT-borrning

AT står för ”ALL TERRAIN” och är en vidareutveckling av styrd borrning, där metoden används för hårda markförhållanden.
Annat namn för AT är även SBR-borrning.

AT-borrning utförs på liknande vis som JT, skillnaden är att man har en rullborrkrona istället för en styrsked.

Hammarborrning

Hammarborrning är lämplig för korta borrningar i hårda markförhållanden där det finns möjlighet att schakta ner hammarborriggen.

Metoden används för borrning av stålrör i fast lagrade material som tex sten, block och berg.

Hammarborrning är ett mycket bra alternativ och komplement till JT och AT när rätt förutsättningar finns.

0B4A1289

Rammning

Innebär rörslagning med tryckluftsdriven hammare. Metoden har hög noggrannhet och används till större skyddrörsdimensioner.
Rammning går att utföra i de flesta markförhållanden som är stenfria.